امروز دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲
سالن اجرا: تالار تربیت (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲۳ مهر ۰۲ تا ۵ دی ۰۲
ساعات اجرا: 20
قیمت: از 100,000 تا 200,000 تومان
سالن اجرا: سالن استاد صادقی (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۸ آذر ۰۲ تا ۲۱ آذر ۰۲
ساعات اجرا: 19
سالن اجرا: سالن اقبال آذر (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۱۵ آذر ۰۲ تا ۲۴ آذر ۰۲
ساعات اجرا: 16، 18:30
قیمت: از 80,000 تا 150,000 تومان
سالن اجرا: سالن اقبال آذر (تبریز)
تاریخ اجرا: ۲۹ آذر ۰۲
ساعات اجرا: 21
قیمت: از 200,000 تا 300,000 تومان
سالن اجرا: سالن استاد قبه زرین (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۴ آذر ۰۲ تا ۱۷ آذر ۰۲
ساعات اجرا:
سالن اجرا: تالار تربیت (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲ آذر ۰۲ تا ۱۱ آذر ۰۲
ساعات اجرا:
قیمت: از 10,000 تا 20,000 تومان
سالن اجرا: سالن استاد صادقی (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲۳ آبان ۰۲ تا ۴ آذر ۰۲
ساعات اجرا:
سالن اجرا: سالن اقبال آذر (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۴ آبان ۰۲ تا ۳ آذر ۰۲
ساعات اجرا:
قیمت: از 150,000 تا 200,000 تومان
سالن اجرا: هتل 5 ستاره امام رضا (ع) (خوی)
تاریخ اجرا: ۱ آذر ۰۲
ساعات اجرا:
قیمت: از 200,000 تا 400,000 تومان
سالن اجرا: سالن استاد قبه زرین (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۱۷ آبان ۰۲ تا ۲۶ آبان ۰۲
ساعات اجرا:
سالن اجرا: مرکز همایشهای بین‌المللی تبریز (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۱۷ آبان ۰۲ تا ۲۶ آبان ۰۲
ساعات اجرا:
قیمت: از 80,000 تا 450,000 تومان
سالن اجرا: سالن اجتماعات آموزش و پرورش (سراب)
تاریخ اجرا: ۲۵ آبان ۰۲ و ۲۶ آبان ۰۲
ساعات اجرا:
قیمت: از 150,000 تا 290,000 تومان
سالن اجرا: پلاتو اصلی (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۵ آبان ۰۲ تا ۲۵ آبان ۰۲
ساعات اجرا:
سالن اجرا: آمفی‌تئاتر پتروشیمی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۲۵ آبان ۰۲
ساعات اجرا:
قیمت: از 80,000 تا 450,000 تومان
سالن اجرا: سالن فرهنگی ورزشی تختی (مهربان)
تاریخ اجرا: ۲۴ آبان ۰۲
ساعات اجرا:
قیمت: از 120,000 تا 190,000 تومان
سالن اجرا: مرکز همایشهای بین‌المللی تبریز (تبریز)
تاریخ اجرا: ۲۳ آبان ۰۲
ساعات اجرا:
قیمت: از 200,000 تا 400,000 تومان
سالن اجرا: سالن خواجه نصیر (مراغه)
تاریخ اجرا: ۲۳ آبان ۰۲
ساعات اجرا:
قیمت: از 150,000 تا 400,000 تومان
سالن اجرا: آمفی‌تئاتر پتروشیمی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۲۳ آبان ۰۲
ساعات اجرا:
قیمت: از 80,000 تا 450,000 تومان
سالن اجرا: سینما ناجی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۱۸ آبان ۰۲
ساعات اجرا:
قیمت: از 100,000 تا 350,000 تومان
سالن اجرا: سینما فرهنگ میانه (میانه)
تاریخ اجرا: ۱۸ آبان ۰۲
ساعات اجرا:
قیمت: از 150,000 تا 400,000 تومان
سالن اجرا: آمفی‌تئاتر پتروشیمی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۱۷ آبان ۰۲
ساعات اجرا:
قیمت: از 200,000 تا 400,000 تومان
سالن اجرا: فرهنگسرای امام خمینی (زنجان)
تاریخ اجرا: ۱۲ آبان ۰۲
ساعات اجرا:
قیمت: از 100,000 تا 400,000 تومان
سالن اجرا: آمفی‌تئاتر پتروشیمی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۱۱ آبان ۰۲
ساعات اجرا:
قیمت: از 100,000 تا 450,000 تومان
سالن اجرا: تالار وحدت (ارومیه)
تاریخ اجرا: ۱۰ آبان ۰۲
ساعات اجرا:
قیمت: از 100,000 تا 450,000 تومان
سالن اجرا: فرهنگسرای فرشته (تبریز)
تاریخ اجرا: ۵ آبان ۰۲
ساعات اجرا:
قیمت: از 40,000 تا 60,000 تومان
سالن اجرا: سالن استاد صیامی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۲۷ مهر ۰۲
ساعات اجرا:
قیمت: از 100,000 تا 200,000 تومان
سالن اجرا: سالن استاد قبه زرین (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۱۵ مهر ۰۲ تا ۲۹ مهر ۰۲
ساعات اجرا:
سالن اجرا: سینما ناجی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۲۸ مهر ۰۲
ساعات اجرا:
قیمت: از 100,000 تا 250,000 تومان
سالن اجرا: سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی (میاندوآب)
تاریخ اجرا: ۲۸ مهر ۰۲
ساعات اجرا:
قیمت: از 150,000 تا 250,000 تومان
سالن اجرا: سالن استاد صادقی (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۱۱ مهر ۰۲ تا ۲۰ مهر ۰۲
ساعات اجرا:
سالن اجرا: آمفی‌تئاتر پتروشیمی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۱۴ مهر ۰۲
ساعات اجرا:
قیمت: از 80,000 تا 400,000 تومان
سالن اجرا: تالار عبدالقادر مراغه‌ای (مراغه)
تاریخ اجرا: ۱۴ مهر ۰۲
ساعات اجرا:
قیمت: از 150,000 تا 300,000 تومان
سالن اجرا: مرکز همایشهای بین‌المللی تبریز (تبریز)
تاریخ اجرا: ۱۶ تیر ۰۲
ساعات اجرا:
قیمت: از 150,000 تا 450,000 تومان
سالن اجرا: مرکز همایشهای بین‌المللی تبریز (تبریز)
تاریخ اجرا: ۵ تیر ۰۲ و ۶ تیر ۰۲
ساعات اجرا:
سالن اجرا: سالن استاد صیامی (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۱۴ اردیبهشت ۰۲ تا ۲۵ خرداد ۰۲
ساعات اجرا:
قیمت: از 80,000 تا 250,000 تومان