امروز دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵
سالن اجرا: آمفی‌تئاتر پتروشیمی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۱۱ بهمن ۹۵
ساعات اجرا: 18، 21
قیمت: از 30,000 تا 90,000 تومان
سالن اجرا: تالار اقبال آذر (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲۹ دی ۹۵ تا ۸ بهمن ۹۵
ساعات اجرا: 20:30
قیمت: از 20,000 تا 50,000 تومان
سالن اجرا: سالن وحدت (اورمیه)
تاریخ اجرا: از ۱ بهمن ۹۵ تا ۱۱ بهمن ۹۵
ساعات اجرا: 19
قیمت: از 7,000 تا 7,000 تومان
سالن اجرا: تالار استاد صیامی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۸ بهمن ۹۵
ساعات اجرا: 17
قیمت: از 30,000 تا 50,000 تومان
سالن اجرا:
تاریخ اجرا: ۱۸ اسفند ۹۵
ساعات اجرا: