امروز دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
سالن اجرا: سالن تئاتر مستقل تبریز (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۱۵ مرداد ۹۸ تا ۲۹ مرداد ۹۸
ساعات اجرا: 19:30
سالن اجرا: آمفی‌تئاتر روباز الف (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۱۶ مرداد ۹۸ تا ۲۵ مرداد ۹۸
ساعات اجرا: 21
سالن اجرا: پلاتو استاد حمیدی (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲۳ مرداد ۹۸ تا ۷ شهریور ۹۸
ساعات اجرا: 19:30
سالن اجرا: مجتمع فرهنگی و هنری ارشاد بناب (بناب)
تاریخ اجرا: ۲۵ مرداد ۹۸
ساعات اجرا:
قیمت: از 40,000 تا 70,000 تومان
سالن اجرا: تالار استاد صیامی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۲۶ مرداد ۹۸
ساعات اجرا:
قیمت: از 20,000 تا 60,000 تومان