امروز سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
سالن اجرا: سینما ناجی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۳۱ خرداد ۹۸
ساعات اجرا: 18
سالن اجرا: سالن استاد پایاب (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۱۸ خرداد ۹۸ تا ۲۲ خرداد ۹۸
ساعات اجرا: 19
سالن اجرا: سالن استاد صادقی (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲۰ خرداد ۹۸ تا ۵ تیر ۹۸
ساعات اجرا: 19
سالن اجرا: پلاتو استاد حمیدی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۲۰ خرداد ۹۸
ساعات اجرا: 19:30
سالن اجرا: سالن تئاتر مستقل تبریز (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲۵ خرداد ۹۸ تا ۱۰ تیر ۹۸
ساعات اجرا: 19:30
سالن اجرا: سالن ۱ پردیس ستاره باران (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۹ خرداد ۹۸ تا ۳۰ خرداد ۹۸
ساعات اجرا: 18:30
قیمت: از 15,000 تا 20,000 تومان
سالن اجرا: سرای دلفین‌های خوشحال (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲ فروردین ۹۸ تا ۲۳ خرداد ۹۸
ساعات اجرا: 19:30، 22:30