امروز جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸
سالن اجرا: سالن اقبال آذر (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۱۷ آذر ۹۸ تا ۲۰ آذر ۹۸
ساعات اجرا: 21:30
سالن اجرا: آمفی‌تئاتر پتروشیمی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۲۲ آذر ۹۸
ساعات اجرا: 21
قیمت: از 50,000 تا 110,000 تومان
سالن اجرا: سالن اقبال آذر (تبریز)
تاریخ اجرا: ۲۲ آذر ۹۸
ساعات اجرا: 21
سالن اجرا: مرکز همایشهای بین‌المللی تبریز (تبریز)
تاریخ اجرا: ۲۷ آذر ۹۸
ساعات اجرا: 21
سالن اجرا: سالن استاد صیامی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۲۸ آذر ۹۸
ساعات اجرا: 20
سالن اجرا: آمفی‌تئاتر پتروشیمی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۴ دی ۹۸
ساعات اجرا:
سالن اجرا: تالار شمس (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۸ آذر ۹۸ تا ۱۲ آذر ۹۸
ساعات اجرا:
سالن اجرا: تالار وحدت (تبریز)
تاریخ اجرا: ۲۰ آذر ۹۸
ساعات اجرا: 16