امروز شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۶
سالن اجرا: آمفی تئاتر رو باز ائل‌گؤلی (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۳۰ تیر ۹۶ تا ۶ مرداد ۹۶
ساعات اجرا: 21:30
سالن اجرا: آمفی‌تئاتر پتروشیمی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۱۲ مرداد ۹۶ و ۱۳ مرداد ۹۶
ساعات اجرا: 18، 21
قیمت: از 40,000 تا 100,000 تومان
سالن اجرا: تالار هتل کایا لاله پارک (تبریز)
تاریخ اجرا: ۲۵ مرداد ۹۶
ساعات اجرا: 18، 21
سالن اجرا: آمفی‌تئاتر پتروشیمی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۲۶ مرداد ۹۶ و ۲۷ مرداد ۹۶
ساعات اجرا: 21
قیمت: از 40,000 تا 100,000 تومان
سالن اجرا: سالن استاد صیامی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۱۲ مرداد ۹۶ و ۱۳ مرداد ۹۶
ساعات اجرا: 18:30، 21
قیمت: از 20,000 تا 40,000 تومان
سالن اجرا: تالار صوفی (مراغه)
تاریخ اجرا: از ۳ مرداد ۹۶ تا ۲۳ مرداد ۹۶
ساعات اجرا: 21
قیمت: از 10,000 تا 10,000 تومان
سالن اجرا: سالن شهدای مشگین شهر (تبریز)
تاریخ اجرا: ۲۰ مرداد ۹۶
ساعات اجرا: 17
قیمت: از 15,000 تا 25,000 تومان
سالن اجرا: آمفی‌تئاتر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اهر (اهر)
تاریخ اجرا: ۵ مرداد ۹۶ و ۶ مرداد ۹۶
ساعات اجرا: 19
سالن اجرا: آمفی‌تئاتر پتروشیمی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۲ شهریور ۹۶
ساعات اجرا: 18، 21
سالن اجرا: سالن استاد پایاب (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲۴ تیر ۹۶ تا ۳ مرداد ۹۶
ساعات اجرا: 19
قیمت: از 7,000 تا 7,000 تومان
سالن اجرا: تالار تربیت (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۱۴ مرداد ۹۶ تا ۱۰ شهریور ۹۶
ساعات اجرا: 18:30
قیمت: از 25,000 تا 25,000 تومان