امروز جمعه ۳۰ فروردین ۱۳۹۸
سالن اجرا: سالن استاد صادقی (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲۰ فروردین ۹۸ تا ۲۰ اردیبهشت ۹۸
ساعات اجرا: 18:30
سالن اجرا: سالن استاد پایاب (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲۰ فروردین ۹۸ تا ۳۰ فروردین ۹۸
ساعات اجرا: 18
سالن اجرا: تماشاخانه باغ کتاب (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲ اردیبهشت ۹۸ تا ۱۵ اردیبهشت ۹۸
ساعات اجرا: 18
سالن اجرا: سالن آمفی تئاتر هتل امپریال ارس (جلفا، منطقه آزاد ارس)
تاریخ اجرا: ۳۱ فروردین ۹۸
ساعات اجرا: 18، 21
سالن اجرا: سالن ۴ پردیس سینمایی مجتمع ستاره باران (تبریز)
تاریخ اجرا: ۳۱ فروردین ۹۸
ساعات اجرا: 17:30
سالن اجرا: سالن بعثت (تبریز)
تاریخ اجرا: ۴ اردیبهشت ۹۸
ساعات اجرا: 10
سالن اجرا: تالار عبدالقادر مراغه ای (مراغه)
تاریخ اجرا: ۳۱ فروردین ۹۸
ساعات اجرا: 16
قیمت: از 30,000 تا 40,000 تومان
سالن اجرا: سرای دلفین‌های خوشحال (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲ فروردین ۹۸ تا ۲۲ فروردین ۹۸
ساعات اجرا: 19:30