امروز یکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۸
سالن اجرا: سالن اقبال آذر (تبریز)
تاریخ اجرا: ۱۸ مهر ۹۸
ساعات اجرا: 16
سالن اجرا: سالن تئاتر مستقل تبریز (تبریز)
تاریخ اجرا: ۲۵ شهریور ۹۸
ساعات اجرا: 19:30
سالن اجرا: پلاتو استاد حمیدی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۱۰ مهر ۹۸
ساعات اجرا: 18:30
سالن اجرا: تالار وحدت (تبریز)
تاریخ اجرا: ۳۰ آبان ۹۸
ساعات اجرا: 16
سالن اجرا: سالن تئاتر مستقل تبریز (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۱۵ مرداد ۹۸ تا ۶ شهریور ۹۸
ساعات اجرا:
سالن اجرا: آمفی‌تئاتر روباز الف (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۱۶ مرداد ۹۸ تا ۲۵ مرداد ۹۸
ساعات اجرا:
سالن اجرا: پلاتو استاد حمیدی (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲۳ مرداد ۹۸ تا ۷ شهریور ۹۸
ساعات اجرا: