امروز پنجشنبه ۳ فروردین ۱۳۹۶
سالن اجرا: آمفی تئاتر هتل بین المللی لاله (سرعین)
تاریخ اجرا: از ۱ فروردین ۹۶ تا ۱۱ فروردین ۹۶
ساعات اجرا: 22
قیمت: از 20,000 تا 40,000 تومان

انتخاب سانس
جمعه ۴ فروردین ۹۶
سانس 22
ساعت 22
408 صندلی خالی
شنبه ۵ فروردین ۹۶
سانس 22
ساعت 22
408 صندلی خالی
یکشنبه ۶ فروردین ۹۶
سانس 22
ساعت 22
408 صندلی خالی
دوشنبه ۷ فروردین ۹۶
سانس 22
ساعت 22
408 صندلی خالی
سه شنبه ۸ فروردین ۹۶
سانس 22
ساعت 22
408 صندلی خالی
چهارشنبه ۹ فروردین ۹۶
سانس 22
ساعت 22
408 صندلی خالی
پنجشنبه ۱۰ فروردین ۹۶
سانس 22
ساعت 22
408 صندلی خالی
جمعه ۱۱ فروردین ۹۶
سانس 22
ساعت 22
408 صندلی خالی
شنبه ۱۲ فروردین ۹۶
سانس 22
ساعت 22
408 صندلی خالی