امروز یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲
سالن اجرا: مرکز همایشهای بین‌المللی تبریز (تبریز)
تاریخ اجرا: ۵ تیر ۰۲ و ۶ تیر ۰۲
ساعات اجرا:

پوستر همایش تجلیل از دانش آموزان برتر شهر تبریز

انتخاب سانس