امروز چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶
سالن اجرا: سالن استاد مقبلی (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۱۹ دی ۹۶ تا ۲۵ دی ۹۶
ساعات اجرا: 18:45

نمایش پاشا

 

کارگردان: نازیلا ایران‌زاد

نویسنده: اکبر شریعت

موسیقی: شاهرخ پناهی فرد


از ۱۹ تا ۲۵ دی۹۶

ساعت۱۸:۴۵


به زبان ترکی آذربایجانی

 بلک باکس موسسه آموزشی بین المللی الف، مجمتع فرهنگی هنری 29 بهمن

 

قیمت بلیت: 20.000 تومان

انتخاب سانس
چهارشنبه ۲۷ دی ۹۶
سانس 18:45
ساعت 18:45
پنجشنبه ۲۸ دی ۹۶
سانس 18:45
ساعت 18:45
جمعه ۲۹ دی ۹۶
سانس 18:45
ساعت 18:45