امروز جمعه ۲ تیر ۱۳۹۶
سالن اجرا: تالار تربیت (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۷ تیر ۹۶ تا ۲۱ تیر ۹۶
ساعات اجرا: 18:30
قیمت: از 20,000 تا 20,000 تومان

انتخاب سانس
چهارشنبه ۷ تیر ۹۶
سانس 18:30
ساعت 18:30
پنجشنبه ۸ تیر ۹۶
سانس 18:30
ساعت 18:30
جمعه ۹ تیر ۹۶
سانس 18:30
ساعت 18:30
شنبه ۱۰ تیر ۹۶
سانس 18:30
ساعت 18:30
یکشنبه ۱۱ تیر ۹۶
سانس 18:30
ساعت 18:30
دوشنبه ۱۲ تیر ۹۶
سانس 18:30
ساعت 18:30
سه شنبه ۱۳ تیر ۹۶
سانس 18:30
ساعت 18:30
چهارشنبه ۱۴ تیر ۹۶
سانس 18:30
ساعت 18:30
پنجشنبه ۱۵ تیر ۹۶
سانس 18:30
ساعت 18:30
جمعه ۱۶ تیر ۹۶
سانس 18:30
ساعت 18:30
شنبه ۱۷ تیر ۹۶
سانس 18:30
ساعت 18:30
یکشنبه ۱۸ تیر ۹۶
سانس 18:30
ساعت 18:30
دوشنبه ۱۹ تیر ۹۶
سانس 18:30
ساعت 18:30
سه شنبه ۲۰ تیر ۹۶
سانس 18:30
ساعت 18:30
چهارشنبه ۲۱ تیر ۹۶
سانس 18:30
ساعت 18:30