امروز شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۶
سالن اجرا: سالن شهدای مشگین شهر (تبریز)
تاریخ اجرا: ۲۰ مرداد ۹۶
ساعات اجرا: 17
قیمت: از 15,000 تا 25,000 تومان

کنسرت رحیم شهریاری و گروه آراز در مشکین شهر

جمعه 20 مرداد 96 ساعت 15

سالن بزرگ شهدای مشکین شهر (سید آباد)

 

جهت خرید بلیت ابتدا سانس مورد نظر را انتخاب کنید

توجه: کلیه صندلی‌های سکو‌ها بدون شماره صندلی بوده و انتخاب صندلی درسکوها صرفا به‌معنی انتخاب تعداد می‌باشد.

 

قیمت بلیت:

همکف جلو(VIP): 25.000 تومان

همکف عقب: 20.000 تومان

سکوها: 15.000 تومان

انتخاب سانس
جمعه ۲۰ مرداد ۹۶
سانس 17
ساعت 17