امروز سه شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۶
سالن اجرا: سالن استاد صادقی (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۱ شهریور ۹۶ تا ۱۷ شهریور ۹۶
ساعات اجرا: 19
قیمت: از 15,000 تا 15,000 تومان

انتخاب سانس
چهارشنبه ۱ شهریور ۹۶
سانس 19
ساعت 19
76 صندلی خالی
پنجشنبه ۲ شهریور ۹۶
سانس 19
ساعت 19
80 صندلی خالی
جمعه ۳ شهریور ۹۶
سانس 19
ساعت 19
80 صندلی خالی
شنبه ۴ شهریور ۹۶
سانس 19
ساعت 19
80 صندلی خالی
یکشنبه ۵ شهریور ۹۶
سانس 19
ساعت 19
78 صندلی خالی
دوشنبه ۶ شهریور ۹۶
سانس 19
ساعت 19
80 صندلی خالی
سه شنبه ۷ شهریور ۹۶
سانس 19
ساعت 19
80 صندلی خالی
چهارشنبه ۸ شهریور ۹۶
سانس 19
ساعت 19
80 صندلی خالی
پنجشنبه ۹ شهریور ۹۶
سانس 19
ساعت 19
80 صندلی خالی
جمعه ۱۰ شهریور ۹۶
سانس 19
ساعت 19
80 صندلی خالی
شنبه ۱۱ شهریور ۹۶
سانس 19
ساعت 19
80 صندلی خالی
یکشنبه ۱۲ شهریور ۹۶
سانس 19
ساعت 19
80 صندلی خالی
دوشنبه ۱۳ شهریور ۹۶
سانس 19
ساعت 19
80 صندلی خالی
سه شنبه ۱۴ شهریور ۹۶
سانس 19
ساعت 19
80 صندلی خالی
چهارشنبه ۱۵ شهریور ۹۶
سانس 19
ساعت 19
80 صندلی خالی
پنجشنبه ۱۶ شهریور ۹۶
سانس 19
ساعت 19
80 صندلی خالی
جمعه ۱۷ شهریور ۹۶
سانس 19
ساعت 19
80 صندلی خالی